Financijsko poslovanje

OŠ M.ŠILOBOD – 1. REBALANS 7 2024

Odluka o raspodjeli rezultata 2023.g OŠ MŠ

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OŠ MŠ ZA 2023_

Godišnji izvještaj o izvršenju 2023.

IZVRŠENJE PRORAČUNA 31.12.2023. – OŠ MŠ

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća 2023.

01-073-002-14267-FI (OŠ MŠ)

01-073-002-14267-BI

FINANCIJSKI PLAN 2024-2026 – OŠ MIHAELA ŠILOBODA

Financijski plan 2024.

Obrazloženje posebnog dijela OŠ MIHAELA ŠILOBODA 2024-2026

Prijedlog II. Izmjena i dopuna FP 2023

Prijedlog II. REBALANSA OŠ MŠ 2023

Prilog 2 – Obrazloženja općeg dijela OŠ MŠ 2024-2026

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2024-2026 – OŠ MŠ za šk. odbor

obrazloženja općeg dijela OŠ MŠ 2024

OBRAZLOŽENJE POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA 2024

Odluka o raspodjeli rezultata 2022.g OŠ MŠ –

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 30.06.2023. – OŠ MŠ

01-073-002-14267-FI (OŠ MŠ)

20230719083817548

01-073-002-14267-BI

Obrazloženja općeg dijela polugodišnjeg izvršenja plana 30.06.2023

Obrazloženja posebnog dijela polugodišnjeg izvršenja plana 30062023

20230719083829188

I. Izmjene FP 2023

Dostava I. Izmjene financijski plan 2023.

I. REBALANS OŠ MŠ 2023. 19062023

01-073-002-14267-FI (OŠ MŠ)

Referentna stranica OŠ MŠ 31122022

01-073-002-14267-BI

II Izmjene i dopune Financijskog plana 2022

Financijski plan 2023

Odluka o raspodjeli rezultata 2021.g OŠ MŠ – 18052022

01-073-002-14267-BI

01-073-002-14267 FI

I. izmjene i dopune Financijskog plana cv2022._za Školski odbor

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 30.06.2022. – OŠ MŠ

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2021.

Godišnji financijski izvještaji za 2021.