Financijsko poslovanje

JAVNA NABAVA I FINANCIJE

Financijski plan 2020

Obrazloženje Fin plana OŠ M Šiloboda 2020-2022

OŠ MIHAELA ŠILOBODA – I. Rebalans 2019.

IZVJEŠTAJ I-VI 2019 – OŠ MIHAELA ŠILOBODA

Bilješke I-VI 2019 – OŠ M.ŠILOBODA

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijski_plan_2018.-2020.

Obrazlozenje_financijskog_plana_2018.

PLAN_NABAVE_2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. godinu

01-073-002-14267-FI

01-073-002-14267-BI