Izvannastavne aktivnosti

Nije pronađena nijedna objava.

Izvannastavne aktivnosti u školskoj godini 2019./2020.:

Sportske igre (ž) –   Josip Šuflaj

Sportske igre (m) – Josip Šuflaj

Kreativna radionica –  Mirjana Suša

Dramska skupina – Valerija Babojić

Vježbaonica – Snježana Zlodi, Eva Mesic

Ručni rad – Valerija Levanić Milinković

Dramsko- folklorna skupina – Mateja Fureš

Medijska skupina – Ivana Planinšek

Mali zbor –  Mirna Grgec Pajić

Veliki zbor – Kristina Noršić

Informatika 2.0 – Helen-Marie Kerovec

Kreativna radionica – Martina Šatrak

Ekološka skupina – Maja Čaić

Literarna skupina – Senka Stojić

Izviđači –  Helen-Marie Kerovec

Plesna skupina – Helen-Marie Kerovec

Bajkovnica – Jasna Milašinović

Njemačka igraonica i slušaonica – Mirjana Marion Čakanić

Orkestar – Mirna Grgec Pajić

Bridž –  Nikica Šver

Vjeronaučna skupina –  Ivana Čović Kozjak

Vjeronaučna skupina –  Antonija Pasarić

Prometna grupa – Danijela Oštrina

Likovna skupina – Ružica Vuković Gotić