Izvannastavne aktivnosti

Nije pronađena nijedna objava.

Izvannastavne aktivnosti u školskoj godini 2021./2022.:

RAZREDNA NASTAVA

Dramska radionica – Mateja Fureš (Antonia Babojelić)

Mali astronauti – Marija Vlajić

Mali umjetnici – Lucija Petračić

Kreativna radionica – Eva Mesic

Mali izviđači – Jasna Milašinović

Ekološka skupina – Ana Pal (Maja Bišćan)

Ručni rad – Valerija Levanić Milinković

Vjeronaučna skupina – Paola Kleinberger

Robotika – Ivana Planinšek i Igor Planinšek

Mali zbor – Mirna Grgec-Pajić

Kreativna radionica – Mirjana Suša

Kreativna radionica – Martina Šatrak

Kreativna radionica – Snježana Zlodi

PREDMETNA NASTAVA

Maja Lenard – Sportske igre (ž)

Maja Lenard – Sportske igre (m)

Hrvoje Kolar – Vjeronaučna olimpijada

Mirjana Marion Čakanić – Njemačka igraonica

Mirna Grgec-Pajić – Orkestar

Helen-Marie Kerovec – Informatika 2.0

Igor Planinšek i Ivana Planinšek – Robotika

Paola Kleinberger – Vjeronaučna skupina – volonteri

Nikica Šver – Bridž

Monika Valput – Dramska skupina

Hrvoje Kolar – Prva pomoć

Vera Jovanović – Kreativna radionica

Ružica Vuković Gotić – Likovna skupina