Izvannastavne aktivnosti

Nije pronađena nijedna objava.

Sportske igre (ž) –   Josip Šuflaj

Sportske igre (m) – Josip Šuflaj

Kreativna radionica –  Mirjana Suša

Dramska skupina – Valerija Babojelić

Likovna skupina – Snježana Zlodi

Čitalica pričalica – Valerija Levanić Milinković

Dramsko folklorna – Mateja Fureš

Medijska – Ivana Planinšek

Mali zbor-  Magdalena Poljančić

Informatika – Helen-Marie Kerovec

Kreativna radionica – Eva Mesic

Plesna – Mirna Hržić

Literarna – Senka Stojić

Izviđači-  Helen-Marie Kerovec

Medijska skupina – Helen-Marie Kerovec

Lutkarska – Jasna Milašinović

Njemačka igraonica i slušaonica – Mirjana Marion Čakanić

Orkestar – Magdalena Poljančić

Bridž –  Nikica Šver

Volonteri –  Ivana Čović Kozjak

Vjeronaučna –  Antonija Pasarić