Moto i misija škole

Moto

„Ne učimo za školu, nego za život.“

Vizija

(kakvu školu želimo u budućnosti)

Želimo školu kreativnog i poticajnog ozračja koja će koristiti suvremene metode rada u prirodnom okruženju kako bi učenike pripremili za sve životne izazove.

Misija

(koraci u ostvarivanju vizije, kako ostvariti viziju)

  • osiguravamo kvalitetno obrazovanje učenika koristeći suvremene metode i oblike rada
  • suradnjom učitelja, roditelja i lokalne zajednice stvaramo kvalitetno i poticajno okružje za osobni rast i razvoj učenika
  • stvaramo prijateljsko i sigurno ozračje kvalitetnom komunikacijom i poštivanjem različitosti
  • razvijamo svijest o vrijednosti i očuvanju prirodne i kulturne baštine
  • potičemo osjećaj uspjeha kod svakog učenika kako bi prepoznao vlastite vrijednosti i potencijale 

Vrijednosti

prijateljstvo

suradnja

poštivanje različitosti

međusobno poštivanje

solidarnost

iskustveno učenje

kreativnost

inovativnost