Duplikat svjedodžbe

Osobi koja je završila obrazovanje u Osnovnoj školi Mihaela Šiloboda, a ne posjeduje svjedodžbu o stečenoj školskoj spremi (svjedodžba je izgubljena i sl.), škola će na njezin zahtjev izdati duplikat odnosno prijepis svjedodžbe.

Obrazac zahtjeva za izdavanje duplikata / prijepisa svjedodžbe može se preuzeti osobno u tajništvu ili ovdje na web stranici škole.

Za svako izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe, podnositelju zahtjeva naplaćuje se upravna pristojba prema tarifi upravnih pristojbi odnosno Tarifnom broju 52. u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima.