Njemački jezik

PITANJA ZA 4. RAZ.

PITANJA ZA 5.RAZ.

PITANJA ZA 6.RAZ.

PITANJA ZA 7. RAZ.

PITANJA ZA 8.RAZ.