O boravku

Produženi je boravak oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima prvoga, drugoga i trećega razreda osnovne škole. Organizira se neposredno nakon redovne nastave, u trajanju od pet sunčanih sati, odnosno od 12 do 17 sati. Produženi boravak u matičnoj školi za učenike od 1. do 3. razreda vodi učiteljica Sarah Tišljarić. Produženi boravak u PŠ Pavučnjak vodi učiteljica Valerija Levanić-Milinković. U PŠ Rakov Potok produženi boravak vodi učiteljica Maja Protulipac Mandić.

U produženom se boravku izmjenjuju odmor, vrijeme za učenje, vježbanje i ponavljanje te organizirano vrijeme, a učenicima koji pohađaju produženi boravak, osigurana su dva obroka: ručak i užina.

Rad je u produženom boravku drugačiji od rada u redovitoj nastavi, ali je usklađen s nastavnim sadržajima koje je učiteljica, koja radi u nastavi, realizirala ujutro.

Nastavne metode prilagođene su specifičnom radu u produženom boravku uvažavajući potrebu za slobodnim vremenom učenika, organiziranim vremenom koje ustrojava učiteljica i samostalnim učenjem učenika uz nadzor i metodičku intervenciju učiteljica po potrebi. 

CILJEVI PROGRAMA

Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja (tri opća cilja)

  1. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe
  2. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/doprinijelo dobru u društvu
  3. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

To se postiže kroz sljedeća područja:

jezično-komunikacijsko
matematičko-logičko, znanstveno-tehnološko
socijalizaciju, odnos prema sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama
kulturno-umjetničko
igre, sport i rekreaciju.