Radno vrijeme knjižnice

Radno vrijeme knjižnice:

ponedjeljak, srijeda: 8.30 -14.30 sati

utorak, četvrtak, petak: 9 -15 sati

Knjižničarke:

Zrinka Brigić, dipl. bibliotekar i dipl. teolog

Ivana Krešo, mag. educ. croat., mag. educ. phil.

Kontakt: 

knjiznica@os-msiloboda.skole.hr

zrinka.brigic@skole.hr

Facebook stranica knjižnice:

https://www.facebook.com/svmartinpodokicem/