Školski odbor

Članovi Školskog odbora Osnovne škole Mihaela Šiloboda:

TAJANA PETRINA, predsjednica (iz reda učitelja i stručnih suradnika)

MARIJA VLAJIĆ, član (iz reda učitelja i stručnih suradnika)

ĐURĐICA KUHARSKI-TONČIĆ, član (iz reda radnika)

DARKO LISEC, član (iz reda roditelja)

STJEPAN RAZUM, član (iz reda osnivača)

MIHAELA SLAMAR, član (iz reda osnivača)

VALENTINA JAKLENEC, član (iz reda osnivača)

Školski odbor je konstituiran 19. svibnja 2021. godine.