Školski odbor

Članovi Školskog odbora Osnovne škole Mihaela Šiloboda:

TAJANA PETRINA, predsjednica (iz reda učitelja i stručnih suradnika)

MARIJA VLAJIĆ, član (iz reda učitelja i stručnih suradnika)

ĐURĐICA KUHARSKI-TONČIĆ, član (iz reda radnika)

TOMISLAV LOŽNJAK, član (iz reda roditelja)

STJEPAN RAZUM, član (iz reda osnivača)

MIHAELA SLAMAR, član (iz reda osnivača)

VALENTINA JAKLENEC, član (iz reda osnivača)

Školski odbor je konstituiran 19. svibnja 2021. godine.

Osnovna škola Mihaela Šiloboda kao tijelo javne vlasti u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama osigurava javnost rada objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Školskog odbora te mogućnosti neposrednog uvida u rad Školskog odbora na kojima javnost ima pravo prisustvovanja.

Na sjednicama Školskog odbora omogućeno je prisustvovanje najviše tri osobe istovremeno bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja.

Zainteresirani građani ili predstavnici pravnih osoba dužni su najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika najkasnije do dana prije održavanja sjednice putem e-maila ured@os-msiloboda.skole.hr .

Predsjednik/ca Školskog odbora obavijestit će prijavljene o mogućnosti prisustvovanja sjednici, a u slučaju da se prijavi više od tri osobe, mogućnost prisustvovanja sjednici odredit će se prema redoslijedu pristiglih prijava.

Školski odbor Osnovne škole Mihaela Šiloboda nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.