Školski odbor

Članovi Školskog odbora Osnovne škole Mihaela Šiloboda:

EVA MESIC, predsjednica (iz reda učitelja i stručnih suradnika)
TAJANA PETRINA, član (iz reda učitelja i stručnih suradnika)
ĐURĐICA KUHARSKI-TONČIĆ, član (iz reda radnika)
DARKO LISEC, član (iz reda roditelja)

Školski odbor je konstituiran 19. svibnja 2021. godine.