Nabava

Sukladno člancima 4. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 30/23), Osnovna škola Mihaela Šiloboda obvezna je Plan nabave i registar ugovora te sve njihove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske stoga se Plan nabave i registar ugovora Osnovne škole Mihaela Šiloboda može pregledati na poveznici Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i od 2024. na stranici https://eojn.hr/.

Evidencija ugovora 2023.

Plan nabave 2024

Plan nabave 2024. EOJN

III. Izmjene i dopune Plan nabave 2023

Plan nabave 2023 s izmjenama i dopunama

II. Izmjene Plana nabave 2023

I. Izmjene i dopune Plan nabave 2023

Plan nabave 2023

Plan nabave 2023

I. izmjene plana nabave 2022

Plan nabave 2022

Plan nabave 2021

Izjava sukob interesa 2019.

Evidencija sklopljenih ugovora u 2020

II. izmjene Plana nabave

I. Izmjene plana nabave

Plan nabave 2020

20190717083107793 Odluka o provedbi jednostavne nabave

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan nabave 2019.