Dokumenti škole

Statut-OŠ Mihaela Šiloboda

Godišnji plan i program 2018.-2019.

Školski kurikul – šk.god. 2018.-2019.

KUĆNI RED

ETIČKI KODEKS