Kontakti

Sveti Martin pod Okićem 37 B, 10 435 Sveti Martin pod Okićem

Područna škola Klake, Klake 70, Klake

Područna škola Pavučnjak, Mokrice 1, Pavučnjak

RAVNATELJ

01/ 3877 – 415 

TAJNIŠTVO I RAČUNOVODSTVO 

01/ 3382 – 346
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 7.00 – 15.00
Rad sa strankama 8.00 – 12.00

PEDAGOGINJA

01/3876 – 583
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 8.00 – 14.00

 KNJIŽNICA

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda: 8.30 – 14.30

utorak, četvrtak, petak: 9 -15 sati

ZBORNICA

01/ 3876 – 593

PODRUČNA ŠKOLA KLAKE

01/ 3382 490

PODRUČNA ŠKOLA PAVUČNJAK

01/ 6289 610

TELEFAKS:

01/ 3336 – 660

Tajništvo 

ured@os-msiloboda.skole.hr

Knjižnica

knjiznica@os-msiloboda.skole.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

sluzbenik.zastita.podataka@outlook.com