Djelatnici

Ravnatelj:

Goran Lesjak

Stručni suradnici:

Madlena Bolanča, pedagoginja

Tena Štengl, pedagoginja

Ivana Planinšek, knjižničarka

Administrativno osoblje:

Đurđica Kuharski Tončić, tajnica

Mario Holetić, računovođa

Tehničko osoblje:

Ljiljana Poša, kuharica

Marjana Razum, spremačica

Ljiljana Holetić, spremačica

Nena Novosel, spremačica

Jelica Fabekovec, spremačica

Helena Šoić Poša, spremačica

Marijan Domović, domar

Razredna nastava:

Eva Mesic

Mirna Hržić (Lucija Petračić)

Ana Pal

Jasna Milašinović

Valerija Levanić-Milinković

Snježana Zlodi

Mateja Fureš

Mirjana Suša

Martina Šatrak

Marija Vlajić

Tena Koščica

Maja Bišćan

Antonia Babojelić

Predmetna nastava:

Valerija Babojelić

Monika Valput

Kristina Noršić (Igor Planinšek)

Martina Razum Arapović

Nikica Šver

Vera Jovanović

Mirjana-Marion Čakanić

Tajana Petrina

Filip Fabek

Ružica Vuković Gotić

Mirna Grgec-Pajić

Hrvoje Kolar

Paola Kleinberger

Helen-Marie Kerovec

Mellani Miniri

Ivanka Galunić

Kim Džananović

Danijela Rakocija

Maja Lenard

Pomoćnici u nastavi:

Marijana Cesnik

Petra Tunjko

Sanja Janušić

Aleksandra Vezmar

Anita Šešerinac Bauer