Djelatnici

Ravnatelj:

Goran Lesjak

Stručni suradnici:

Madlena Bolanča, pedagoginja

Ivana Planinšek, knjižničarka

Administrativno osoblje:

Đurđica Kuharski Tončić, tajnica

Mario Holetić, računovođa

Tehničko osoblje:

Ljiljana Poša, kuharica

Marjana Razum, spremačica

Ljiljana Holetić, spremačica

Nena Novosel, spremačica

Jelica Fabekovec, spremačica

Helena Šoić Poša, spremačica

Marijan Domović, domar

Razredna nastava:

Eva Mesic

Mirna Hržić

Ana Pal

Jasna Milašinović

Valerija Levanić-Milinković

Snježana Zlodi

Mateja Fureš

Mirjana Suša

Martina Šatrak

Marija Vlajić

Tena Koščica

Igor Planinšek

Vera Jovanović

Maja Ćosić

Mirjana-Marion Čakanić

Ivana Čović Kozjak

Antonija Pasarić

Mirna Grgec-Pajić

Predmetna nastava:

Valerija Babojelić

Monika Valput

Kristina Noršić (Antonia Babojelić)

Martina Razum Arapović

Nikica Šver

Vera Jovanović

Mirjana-Marion Čakanić

Tajana Petrina

Filip Fabek

Ružica Vuković Gotić

Mirna Grgec-Pajić

Ivana Čović-Kozjak

Antonija Pasarić

Helen-Marie Kerovec

Ivanka Galunić

Kim Džananović

Danijela Rakocija (Marijana Buti)

Josip Šuflaj

Pomoćnici u nastavi:

Marijana Cesnik

Petra Tunjko

Ružica Alvir

Sanja Janušić