Djelatnici


Ravnatelj:

Goran Lesjak

Stručni suradnici:

Madlena Bolanča, pedagoginja

Filip Petrina, psiholog

Ivana Planinšek, knjižničarka

Administrativno osoblje:

Đurđica Kuharski Tončić, tajnica

Mario Holetić, voditelj računovodstva


Tehničko osoblje:

Gabrijela Habulin, kuharica

Vesna Rubinić, kuharica

Josip Fabek, kuhar

Marjana Razum, spremačica

Sanela Oblak, spremačica

Ana Tomašković, spremačica

Nena Novosel, spremačica

Jelica Fabekovec, spremačica

Nikolina Halić, spremačica

Štefica Holetić, spremačica

Dražen Žitković, domar

Davor Habulin, domar


Razredna nastava:

Mateja Fureš

Marija Vlajić

Antonia Babojelić

Eva Mesic

Mirna Hržić

Maja Bišćan

Jasna Milašinović

Snježana Zlodi

Mirjana Suša

Ana Pal

Martina Šatrak Videković

Petra Herceg

Ivana-Amalija Bratelj

Produženi boravak:

Lucija Petračić

Valerija Levanić-Milinković

Maja Protulipac Mandić


Predmetna nastava:

Valerija Babojelić

Monika Valput

Kristina Noršić (Iva Grgat)

Martina Razum Arapović

Katarina Fabek

Vladimir Bošnjak

Nikica Šver

Vera Krpan

Maja Ćosić (Tamara Pavičić)

Mirjana-Marion Čakanić

Tajana Petrina

Filip Fabek

Ružica Vuković Gotić

Mirna Grgec-Pajić

Hrvoje Kolar

Antonija Pasarić

Helen-Marie Kerovec

Mellani Miniri

Ivanka Galunić

Danijela Rakocija

Maja Lenard

Pomoćnici u nastavi:

Petra Tunjko

Marija Magdalena Šolčić

Aleksandra Vezmar

Mirela Badrić Pušeljić

Karlo Dujić

Ivana Novosel