Osiguranje učenika

Za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja za školsku godinu 2023./2024. Vijeće roditelja OŠ Mihaela Šiloboda izabralo je EUROHERC OSIGURANJE.

Osiguranje vrijedi za cijelu školsku godinu 2023./2024. odnosno od 01. rujna 2023. od 24.00 sati do 01. rujna 2024. godine do 24.00 sata za sve uplate izvršene do 15. listopada 2023.

Uvid u detalje iz uvjeta osiguranja, osigurane slučajeve i svote po učeniku roditelji mogu dobiti u tajništvu Škole. Za prijavu nesretnog slučaja molimo roditelje koji su uplatili osiguranje da se jave u tajništvo, a obrazac prijave možete preuzeti i ovdje: Prijava nesretnog slučaja učenika OŠ Mihaela Šiloboda