Osiguranje učenika

Za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja za školsku godinu 2018./2019. Vijeće roditelja OŠ Mihaela Šiloboda izabralo je EUROHERC OSIGURANJE.

Osiguranje vrijedi za cijelu školsku godinu 2018./2019. odnosno od 03. rujna 2018. od 06.00 sati do 03. rujna 2019. godine do 24.00 sata.

Detalje osiguranja možete vidjeti u prilogu, a za prijavu nesretnog slučaja molimo roditelje koji su uplatili osiguranje da se jave u tajništvo (obrazac prijave možete preuzeti i ovdje: Prijava nesretnog slučaja učenika-OŠ Mihaela Šiloboda