Raspored informacija

Raspored informacija u školskoj godini 2020./2021.

Ime i prezime Dan Vrijeme Termin poslijepodne (uz najavu)
Valerija Babojelić utorak 9.55-10.40 prvi utorak u mjesecu od 19 sati
Marijana Buti srijeda 13.25-14.10
Mirjana M. Čakanić utorak 11.00-11.45
Filip Fabek petak 8.50-9.35
Kim Džananović ponedjeljak 11.00-11.45
Ivanka Galunić petak 9.55-10.40
Mirna Grgec Pajić utorak 9.55-10.40
Vera Jovanović ponedjeljak 12.35-13.20 prvi ponedjeljak u mjesecu
Helen – Marie Kerovec srijeda 11.45-12.30
Martina Razum-Arapović utorak 11.00-11.45 prvi utorak u mjesecu od 18 sati
Mateja Fureš ponedjeljak 11.00-11.45 prvi utorak u mjesecu od 17 sati
Valerija Levanić-Milinković srijeda 11.00-11.45 prvi utorak u mjesecu od 18 sati
Eva Mesic srijeda 11.00-11.45 prvi utorak u mjesecu od 18 sati
Antonija Pasarić ponedjeljak 8.50-9.35 prvi ponedjeljak u mjesecu od 18 sati
Tajana Petrina srijeda 11.00-11.45 prvi utorak u mjesecu od 17 sati
Ana Pal ponedjeljak 11.00-11.45 prvi četvrtak u mjesecu od 17 sati
Kristina Noršić ponedjeljak 9.55-10.40 prvi ponedjeljak u mjesecu od 18 sati
Ivana Čović Kozjak srijeda 9.55-10.40
Monika Valput ponedjeljak 8.50-9.35 prvi ponedjeljak u mjesecu od 18 sati
Mirjana Suša utorak 10.00-10.45
Josip Šuflaj utorak 11.00-11.45
Nikica Šver petak 8.50-9.35
Ružica Vuković Gotić ponedjeljak 10.00-11.30
Snježana Zlodi utorak 11.30-12.15
Igor Planinšek petak 11.45-12.30
Jasna Milašinović ponedjeljak 11.45-12.30 prvi utorak u mjesecu od 17 sati
Maja Ćosić srijeda 12.35-13.10
Martina Šatrak petak 10.20-11.05 prvi četvrtak u mjesecu od 17 sati
Mirna Hržić utorak 11.50-12.30 prvi utorak u mjesecu od 17 sati