Produženi boravak

      Komentari isključeni za Produženi boravak

Na sastanku ravnatelja s predstavnicima Osnivača (Grad Samobor), a sukladno dobivenim uputama od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja o nemiješanju grupa učenika, odlučeno je da će se ove godine produženi boravak organizirati samo za učenike 1. razreda.