Naslovna > Vijesti > Školska prehrana

Školska prehrana

///
Comments are Off

Cijena školske prehrane učenika u osnovnim školama Grada Samobora u školskoj godini 2022./2023. iznosi 10,55 kuna/1.40 eura po danu.

Ako je dijete izostalo u kontinuitetu minimalno 10 ili više radnih dana zbog bolesti, a izostanak je potvrđen liječničkom potvrdom, roditelju se umanjuje iznos od 10,55 kuna/1.40 eura po danu izostanka.

Grad Samobor sufinancirat će i financirati školsku prehranu za sljedeće kategorije učenika:

  1. Učenici iz obitelji slabijeg imovinskog statusa ostvaruju pravo na financiranje školske prehrane u iznosu od 100% utvrđene cijene školskog obroka ako:
  • prosječni mjesečni prihod obitelji u kojoj učenik živi ne prelazi iznos od 2.034,32 kuna/270,00 eura po članu zajedničkog kućanstva (kućanstvo čine svi članovi obitelji i djeca, uključivo i učenik, koji dijele isti životni/stambeni prostor)
  • učenik i/ili jedan od njegovih roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) nije prethodno ili istovremeno ostvario pokriće cjelokupnih troškova školske prehrane u školskoj godini 2022./2023. po nekoj drugoj osnovi iz bilo kojeg javnog izvora.
  1. Učenici iz obitelji s više djece, a koja su polaznici osnovne škole i/ili dječjeg vrtića prema sljedećim mjerilima:
  • za drugo dijete 50%
  • za treće i svako sljedeće dijete 100%
  1. Učenici čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka u iznosu od 50%.