Upis u prvi razred

      Komentari isključeni za Upis u prvi razred

Upis djece u prvi razred

Upisni obveznici su djeca koja do 31. ožujka navršavaju 6 godina.

 

• Zakonska osnova: kronološka dob (djeca koja do 31.ožujka navrše 6 godina)

• Opća definicija: Spremnost za školu jest onaj minimum razvojnog

stupnja koji djetetu omogućuje da primjereno reagira na zahtjeve

škole (Lemelin i sur., 2007).

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole utvrđuje povjerenstvo(školski liječnik, stručni suradnik u školi i učitelj), a  provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja.

• zdravstveni status- utvrđuje školska liječnica dr. Angelika Tičinović Ivančić (Nakon obavljenog pregleda kod  liječnika ćete dobiti termin dolaska u školu)

• pripremljenost za školu– utvrđuje stručni suradnik u školi i učiteljica (procjena spremnosti djeteta za polazak u prvi razred) -socioemocionalna i intelektualna spremnost

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan najkasnije do 30. svibnja tekuće godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

• Prijevremeni upis u prvi razred

Ukoliko Vaše dijete neće do 31.ožujka imati šest godina, a Vi ste mišljenja da je spremno za polazak u školu – podnošenje zahtjeva za prijevremeni upis

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Za prijevremeni upis, obvezno se provodi psihološko testiranje

Prijevremeni upis odobrit će se djetetu na temelju dokumentacije o rezultatima psihološkog testiranja i mišljenja Stručnog povjerenstva škole

• Odgoda upisa

Stručno povjerenstvo škole predložit će Uredu odgodu upisa u prvi razred osobito ako:

– procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj

Pod pojmom spremnosti djeteta za školu podrazumijeva se djetetova razvijenost na svim onim područjima koja su važna za svladavanje svih zahtjeva što ih škola postavlja.

Traži se zadovoljavajuća:

-tjelesna razvijenost, visina i težina djeteta,  odnosno mišićna snaga dostatna za vuču školske torbe

– psihička razvijenost, podrazumijeva razvijenost opažanja,stabilnost pažnje (koncentracija),govornu razvijenost, te razvijanost mišljenja i pamćenja.

-emocionalna  zrelost znači da dijete reagira primjereno određenoj situaciji kao i većina djece njegove dobi

-socijalna zrelost  podrazumijeva da prvoškolac ima svoj krug prijatelja s kojima se igra i druži i koji ga prihvaćaju kao ravnopravnog partnera, ali isto tako podrazumijeva prilagođavanje na društvene obveze i njihovo što temeljitije ispunjavanje u onoj mjeri u kojoj je to u stanju većina djece te dobi.

Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole

Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće.

Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole Uredu podnosi roditelj djeteta

                      pedagoginja