Naslovna > Obavijesti za roditelje > Upis u prvi razred

Upis u prvi razred

///
Comments are Off

Upis djece u prvi razred

Upisni obveznici su djeca koja do 1. travnja tekuće godine navršavaju 6 godina.

  • Zakonska osnova: kronološka dob (djeca koja do 1. travnja  navrše 6 godina)
  • Opća definicija: Spremnost za školu jest onaj minimum razvojnog

stupnja koji djetetu omogućuje da primjereno reagira na zahtjeve

škole (Lemelin i sur., 2007).

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole utvrđuje povjerenstvo(školski liječnik, stručni suradnik u školi i učitelj), a  provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja.

  • zdravstveni status-utvrđuje školska liječnica dr. Angelika Tičinović Ivančić u Domu zdravlja Samobor
  • pripremljenost za školu– utvrđuje stručni suradnik u školi i učiteljica (procjena spremnosti djeteta za polazak u prvi razred) –socioemocionalna i intelektualna spremnost

Pod pojmom spremnosti djeteta za školu podrazumijeva se djetetova razvijenost na svim onim područjima koja su važna za svladavanje svih zahtjeva što ih škola postavlja.

Traži se zadovoljavajuća:

-tjelesna razvijenost, visina i težina djeteta,  odnosno mišićna snaga dostatna za vuču školske torbe

– psihička razvijenost, podrazumijeva razvijenost opažanja ,stabilnost pažnje (koncentracija),govornu razvijenost, te razvijanost mišljenja i pamćenja.

-emocionalna  zrelost znači da dijete reagira primjereno određenoj situaciji kao i većina djece njegove dobi

-socijalna zrelost  podrazumijeva da prvoškolac ima svoj krug prijatelja s kojima se igra i druži i koji ga prihvaćaju kao ravnopravnog partnera, ali isto tako podrazumijeva prilagođavanje na društvene obveze i njihovo što temeljitije ispunjavanje u onoj mjeri u kojoj je to u stanju većina djece te dobi.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan najkasnije do 30. svibnja tekuće godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

  • Prijevremeni upis u prvi razred

Ukoliko Vaše dijete neće do 31.ožujka imati šest godina, a Vi ste mišljenja da je spremno za polazak u školu roditelji podnose zahtjev za prijevremeni upis Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji , Trg kralja Tomislava 15, Samobor( gđa. Maja Rađenović Fijan)

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Za prijevremeni upis, obvezno se provodi psihološko testiranje

Prijevremeni upis odobrit će se djetetu na temelju dokumentacije o rezultatima psihološkog testiranja i mišljenja Stručnog povjerenstva škole

  • Odgoda upisa

Stručno povjerenstvo škole predložit će Uredu odgodu upisa u prvi razred osobito ako:

– procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj

-se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

  • Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole

Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće.

Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole Uredu podnosi roditelj djeteta

pedagoginja