Naslovna > Vijesti > Sufinanciranje školske kuhinje

Sufinanciranje školske kuhinje

///
Comments are Off

Zaklada „Hrvatska za djecu“ provodi projekt  naziva „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj godini 2021./2022.“ temeljem kojeg će se sufinancirati troškovi školske prehrane u drugom polugodištu školske godine 2021./2022. dok će se troškovi prvog polugodišta školske godine 2021./2022. sufinancirati ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima na računu Zaklade „Hrvatska za djecu“.

U provedbi projekta sudjeluje i Grad Samobor te će se sufinanciranje školske prehrane osigurati za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

  • dijete je polaznik Osnovne škole Mihaela Šiloboda
  • mjesečni prihod kućanstva u kojem živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn (riječima: dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021.
  • dijete je iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu

Ako ispunjavate gore navedene uvjete, molimo da do 11. veljače 2022. u tajništvo ili računovodstvo škole dostavite:

  • izjavu koju potpisuje roditelj/skrbnik/zakonski zastupnik/udomitelj/posvojitelj djeteta koji predaje zahtjev za korištenje ove potpore, a koju možete podići u tajništvu ili računovodstvu odnosno preuzeti sa web stranice
  • potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva
  • dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu. Isto se dokazuje jednim od sljedećih dokumenata koje je nadležno tijelo izdalo: važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu ili potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu ili uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu ili potvrda o visini dohotka i primitaka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.

ZHZD_prehrana_2021-2022_Obrazac 2_izjava roditelja