Naslovna > Vijesti > Preventivni program MAH-2

Preventivni program MAH-2

///
Comments are Off

Na dan 1. 2. 2023. godine posjetio nas je kontakt policajac Slobodan Pantelić koji stoji na usluzi građanima grada Samobora.  Na početku nas je uveo u prezentaciju koja govori o raznim štetnim stvarima i njihovim posljedicama kao što su: droge, alkohol, cigarete… Pričali smo i o korištenju pirotehnike bez nadzora odraslih i svakodnevnim opasnostima oko nas. Zahvaljujući kontakt policajcu Slobodanu Panteliću prisjetili smo se već poznatih tema, a on nas je podsjetio na važnost odgovornog ponašanja.

                   Tena Domović, Lana Šujster 6.r.