Naslovna > Vijesti > Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole

///
Comments are Off

Dana 22. svibnja 2024. objavljen je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Mihaela Šiloboda, Sveti Martin pod Okićem. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 62/2024 i na mrežnim stranicama Osnovne škole Mihaela Šiloboda, Sveti Martin pod Okićem.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole Mihaela Šiloboda.

Narodne novine 62-2024

Natječaj za imenovanje ravnatelja OŠ Mihaela Šiloboda