Daily Archives: 03.07.2019

Fotografije za pokaz

Učenici koji nisu predali fotografije potrebne za izradu pokaza, mogu ih predati u tajništvo škole.